කොරෝනා නිසා ලෙජන්ඩ්ස් ක්‍රිකට් තරගාවලිය කල් තැබේ – දිල්ෂාන් ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස්ලා මව්බිමට

1102

ලෝක වසංගත තත්ත්වයක් බවට ප්‍රකාශ කර ඇති කොවිඩ් – 19 හෙවත් කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මාර්ග අනතුරු සම්බන්ධව දැනුවත්කිරීම සම්බන්ධව පැවැත්වූ ලෙජන්ඩ්ස් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය කල් දමා තිබේ.

මෙම තරගාවලියට සෑම ජාතික කණ්ඩායමක්ම ක්‍රීඩා කළ සුවිශේෂි පුරාවෘත්ත ක්‍රීඩකයන් එක්වූවා.

ඒ අනූව තරඟාවලියට ක්‍රීඩා කල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නියෝජනය කළ ලෙජන්ඩ්ස්ලාගෙන් සමන්විත වූ කණ්ඩායම නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබේ. තරඟාවලිය එළඹෙන මැයි මාසයේ නැවතත් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව වාර්තා වේ.