මැතිවරණ කොමිසම අලි අමාරුවක – මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකි බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් සහතිකයක්!

94

මේ වනවිට කොරෝනා වසංගතය සාර්ථකව පාලනයට යටත් කර, ජන ජීවිතය ක්‍රමිකව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් තිබීම හේතුවෙන් ඕනෑම අවස්තාවක මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාල නිර්දේශ ලබා දිය හැකි බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැනුම් දෙනවා.

දින 22කින් මෙරට බාහිර සමාජයෙන් එකඳු කොරෝනා ආසාධිතයෙකු හෝ හමු නොවූ අතර මේ වනවිට කොළඹ හා ගම්පහ හැර සෙසු සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම විවෘත කරනවා.

කොළඹ සහ බස්නාහිර දිස්ත්‍රික්කයන්හීද සියලූම කාර්යාල හා කර්මාන්තශාලා යළි විවෘත වී කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙනවා.

මෙවැනි පසුබිමක මැතිවරණය පැවැත්වීමට මැලිකමක් දක්වනවා යැයි කියමින් මෙරට මැතිවරණ කොමිසම සමාජජාලා මාධ්‍යයන්ගේ දැඩිව විවේචනය වී තිබේ.

මැතිවරණ කොමිසම මින්පෙර අධිකරණයට දැන්වූයේ පවතින තත්ත්වය මත ජුනි 20 මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි බවත් සෞඛ්‍ය අංශ නිර්දේශ ලබා දුනහොත් ජුනි 20 පසුවී සති 9 ක් හා සති 11 ක් අතර කාලය තුල මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බවය.

කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය අංශ සිය පැහැදිලි කිරීම සිදු කර තිබෙන පසුබිමක සමාජජාලා ක්‍රියාකාරිකයන් ප්‍රශ්න කර තිබුනේ මැතිවරණ කොමිසමට අවශ්‍ය මැතිවරණය කල් දැමීමට දැයි බවය.

කෙසේ වෙතත් එම මැතිවරණ කොමිසමම පන්දහසේ සහනාධාරය පිළිබඳ ජනපති ලේකම්වරයාට ලිපියක් ලියමින් පවසා තිබුනේ රට ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින නිසා එම සහනාධාරය ජුනි මාසයේ ලබා දීම අවශ්‍ය දැයි සළකා බලන ලෙසය.

එය දෙබිඩි පිළිවෙතක් ලෙසට සමාජජාලා ක්‍රියාකාරිකයන් හඳුන්වා දී තිබේ.

මැතිවරණ කොමිසමේ කාර්යභාරය විය යුත්තේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය රැක දීම වූවත් මෙරට මැතිවරණ කොමිසමට අවශ්‍ය ජනතාවගෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය උදුරා ගැනීමදැයි සැකයක් ඇති වන බවට සමාජජාලාවන්ගේ අදහස් පළව තිබේ.

මැතිවරණ කොමිසම පිළිබඳ සමාජජාලා මාධ්‍යයන්ගේ පළවූ අදහස් කිහිපයක් පහතින්,